^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


>>ปีการศึกษา 2565 และ 2566<<

1495549740 pdf>>>รายชื่อนักศึกษานักกีฬาที่ได้รับสวัสดิการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายประจำปีการศึกษา2565(ภาคปลาย)

>>ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565

>>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสวัสดิการนักศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 

1. ขอรับ ยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย (ค่าเทอม) และหอพักนักศึกษา (หอพักใน)

2. การสั่งซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.งานหอพักนักศึกษา (หอพักใน) สามารถติดต่อขอรับฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่คณะที่ตนเองศึกษา หรือติดต่อ **ทั้งนี้ขอให้เข้ามาสำรวจที่พักอาศัยก่อนการชำระเงิน

อาจารย์สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ หัวหน้างานหอพักนักศึกษา เบอร์โทร 081-783-1911 

นางสาวแสงเทียน แนวหล้า เบอร์โทร 08-9717-4833 ผู้ดูแลหอพักหญิง

นายสราวุฒิ รุ่งรุจิรพงศ์ เบอร์โทร 08-3880-3615 ผู้ดูแลหอพักชาย
 

12

1

 56

- กำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา ประจำปีการศึกษา 2565

- ประกาศ และแบบฟอร์มใบสมัครขอรับสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ 2565

 

2. การสั่งซื้อเครื่องแบบ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

1234567891011

 

>>> สั่งซื้อ เครื่องแบบและอุปกรณ์แต่งกาย นักศึกษาปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

>>> ส่งหลักฐานการชำระเงิน ค่าเครื่องแบบ อุปกรณ์แต่งกาย และส่วนอื่นๆ นักศึกษาปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

>>>ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องแบบและอุปกรณ์แต่งกาย และการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (PDF)   

 

>>>ประกาศหลักเกณฑ์คุณสมบัติการจัดสรรสวัสดิการนักศึกษาและนักกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา 2565

>>>ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสวัสดิการนักศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565

 <<<กลับสู่ด้านบน>>>

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1158437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
1077
13840
1137041
37132
34661
1158437

Your IP: 44.200.168.16
2023-03-26 10:05
Copyrigcht © 2023 TNSUC