^

 • 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  ปรัชญา “พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาสังคม”
 • 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และสื่อสารการกีฬา เข้าสู่อาเซียน”
 • 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา บริการวิชาการแก่สังคม 3. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย 4. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล
 • 4 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  เอกลักษณ์ “สถาบันการศึกษาด้านศาสตร์การกีฬา”
 • 5 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ยินดีต้อนรับ
  อัตลักษณ์ “ทักษะดี มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม”
50%

Christmas Special day Offer


ประกาศ ขอกู้ยืมเงิน  กยศ. 

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

1. ช่วงวันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2565 เป็นช่วงยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบกยศ แบบดิจิทัลหรือ DSLโดยผู้กู้ยืมเงินต้องลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานระบบที่ลิงก์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-regis-channel

2. จากนั้นจึงยื่นการขอกู้ที่ลิงก์

 https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

**นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบ**

https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

**มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่งานกยศ นายชเลศวร ศักดิ์ภูเขียว โทร 08-2551-1396**

 

กองทุนขอส่งคำถามที่พบบ่อย ครั้งที่ 5 ณ 13 พ.ค.65 คลิก https://rb.gy/q0yuka
-วิดีโอการดำเนินงานในระบบ DSL
1.การเตรียมการกู้ยืม


2.การยื่นคำขอกู้ยืม

3.ตรวจสอบคำขอ

4.การอนุมัติและลงนามสัญญา

5.การเบิกเงินกู้ยืม

6.ลงนามสัญญาและแบบเบิกเงิน

 

 

สถานที่ตั้ง :

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่ 239 หมู่ 4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

 

หมายเลขโทรศัพท์   :   0-4481-2088

หมายเลขโทรสาร    :    0-4482-2323

สีประจำมหาวิทยาลัย    :    เขียว ขาว เหลือง

เว็บไซต์   :  www.tnsuc.ac.th

เฟสบุ๊ค   :  https://www.facebook.com/TNSUChaiyaphum2526

อีเมล์     :  saraban_cpm@tnsu.ac.th

1095488
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
554
1185
2865
1082984
8844
64345
1095488

Your IP: 3.237.29.69
2023-02-07 06:04
Copyrigcht © 2023 TNSUC