มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตชัยภูมิ

เลขที่239 หมู่4 ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์ 36000

โทร: 044812088 ต่อ 115

IP PHONE: 15115

แผนที่ :

 Copyright © 2023 tnsuc  Rights Reserved.