ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ E-ducation

1.การเข้าระบบ E-education

เปิด Web Browser  Firefox, Google Chrome หรือ Microsoft Exploere เข้าหน้าเว็บไซต์ www.tnsuc.ac.th ที่หัวข้องานทะเบียนและประมวลผล

สำหรับเข้าเว็บงานทะเบียนหรือ

แสดงหน้าจอระบบ E-education สำหรับนักศึกษา

2.เข้าสู่ระบบ

ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา(User)จำนวน 11 หลัก และรหัสผ่าน(Password) เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจำตัว และรหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"ในหน้าจอด้านล่าง

3.ลงทะเบียน

เมื่อนักศึกาาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนู "ลงทะเบียน"ด้านบน ระบบจะแสดงหน้าจอการลงทะเบียน

แสดงหน้าจอรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

*รายวิชาที่ลงทะเบียนจะแสดงตามแผนการเรียนที่ทางคณะได้เปิดในภาคการศึกษานั้นๆ

**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน โดยคลิกที่ "ตรวจนสอบรายวิชาที่เปิดสอน"

***นักศึกษาสามารถเพิ่มรายวิชา ให้ใส่แต่รหัสวิชา เช่น และ ห้องเรียน(Section) ที่จะลง แล้วคลิกที่"เพิ่มวิชาลงทะเบียน"

****หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้กดปุ่ม"ลบ"ด้านหลังรายวิชานั้นๆซึ่งนักศึกษาสามารถแก้ไขรายการ ลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนมั่นใจแล้วจึกทำการยืนยันการลงทะเบียน

4.ยืนยันการลงทะเบียน

การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักศึกษายังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน"จากหน้าจอด้านล่าง จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียนที่นักศึกษาได้เลือกไว้ให้นักศึการกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"เมือตรวจรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการอีกไม่ได้ 

"สั่งพิมพ์"นำใบลงทะเบียนไปจ่ายเงินที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา แล้วถ่ายเอกสารส่งงานทะเบียนด้วย 1 ชุด การลงทะเบียนจึงจะสมบูรณ์ และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ทุกครั้ง มีข้อสงสัยติดต่อที่งานทะเบียนหรือติดต่อผ่าน Facebook งานทะเบียน

 Copyright © 2023 tnsuc  Rights Reserved.