Thailand National Sports University Chaiyaphum Campus

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

dean

ดร.พิทักษ์ วงแหวน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศจากงานสวัสดิการนักศึกษา
ลิ้งค์แบบฟอร์ม ขอยกเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) ภาคต้นและภาคปลายปีการศึกษา 2567
 

ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567 (ประเภททั่วไป)รอบที่ 3

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567 ประเภทโควตา และทั่วไป

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567 (ประเภททั่วไป) รอบที่2

ประกาศ เจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ให้เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567(ประเภททั่วไป) รอบที่2

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

ปรัชญา "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

วิสัยทัศน์ "เป็นสภาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3.บริการวิชาการแก่สังคม

4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

ข่าวกิจกรรม

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:45

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:42

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 .ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงานวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:31

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการพลศึกษาปันน้ำใจสู่น้อง คณะศึกษาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน

วันพุธ, 13 มีนาคม 2567 11:24

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมSPORT SCIENCE BYENIOR 2567 ณ หอประชุมไอยรา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 03 เมษายน 2567 14:31

ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์การใช้ออกซิเจนของร่างกายวิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูฒิ จำนวน 1 เครื่อง

วันพุธ, 03 เมษายน 2567 14:28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์เครื่องทดสอบและวิเคราะห์กล้ามเนื้อส่วนล่าง แบบกระบอกลม วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูฒิ จำนวน 1 เครื่อง

วันพุธ, 03 เมษายน 2567 14:12

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2567

วันจันทร์, 01 เมษายน 2567 15:32

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 3 รายการ

งานทะเบียนและวัดผล

 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • ปฏิทินวัดผลการศึกษา
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักผู้อำนวยการ

 

บริการของโรงเรียน

 • ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • ระเบียบโรงเรียน
 • งานแนะแนว
 • งานห้องสมุด
 • งานพยาบาล
 • งานอาคาร

 

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ