Thailand National Sports University Chaiyaphum Campus

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

dean

ดร.พิทักษ์ วงแหวน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมมอหินขาว อาคารพญาแล ชั้น 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานประชุมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 "พลศึกษาเกมส์" ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุม

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา2567 (ประเภททั่วไป) รอบที่6

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567(ประเภททั่วไป) รอบที่6

ประกาศ การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ปีการศึกษา2567 (ประเภททั่วไป) รอบที่6

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา2567(ประเภททั่วไป) รอบที่5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

ปรัชญา "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

วิสัยทัศน์ "เป็นสภาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3.บริการวิชาการแก่สังคม

4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567 15:28

 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567 10:58

  วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมขับเคลื่อนศาสตร์การกีฬา ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2567 ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567 10:51

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษา ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

วันอังคาร, 14 พฤษภาคม 2567 11:37

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรำถวายเจ้าพ่อพญาแล งานประเพณีบุญเดือนหก 2567 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ
มีประชาชนกว่า 10,000 คนรำ จาก 16 อำเภอ ทุกหน่วยงานและภาคเอกชน ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ รวมพลังศรัทธา รำถวายเจ้าพ่อพญาแล โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันพุธ, 10 กรกฎาคม 2567 10:18

ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2567 09:46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงสนามเปตองวิทยาเขตชัยภูมิตำบลในเมืองอำเภอในเมืองจังหวัดชัยภูมิ 1 แห่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วันศุกร์, 28 มิถุนายน 2567 15:03

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเปตอง วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง

วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567 11:03

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเปตอง วิทยาเขตชัยภูมิ จำนวน 1 แห่ง

งานทะเบียนและวัดผล

 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • ปฏิทินวัดผลการศึกษา
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักผู้อำนวยการ

 

บริการของโรงเรียน

 • ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • ระเบียบโรงเรียน
 • งานแนะแนว
 • งานห้องสมุด
 • งานพยาบาล
 • งานอาคาร

 

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ