Thailand National Sports University Chaiyaphum Campus

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

dean

ดร.พิทักษ์ วงแหวน

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ติวภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมสอบตามมาตรฐาน CEFR และข้อสอบบรรจุต่างๆ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เริ่มเวลา 9.30 เป็นต้นไป ทางช่องทางระบบ Zoom ได้ที่ https://zoom.us/j/92811222544

Meeting ID: 928 1122 2544

กำหนดการรับสมัคร สอบคัดเลือก สามารถสมัครและชำระค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วัน 17 กุมภาพันธ์ 2567 - 20 มีนาคม 2567 คลิกสมัครที่นี่

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ให้มารายงานตัว พร้อมเอกสาร ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. (หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครกิจกรรม Thailand Soft Power X Guinness World Records Challenge ในวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลาน Parc Paragon Siam Paragon ในรูปแบบงาน Event พร้อมบูธกิจกรรม โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันผ่านเว็บไซต์ของโครงการ https://thailandsoftpowerchallenge.com

ประกาศ ผลการพิจารณารสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่1 ไปรายงานตัวที่งานบุคคล สำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ในวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. เพื่อทำสัญญาจ้าง หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

 

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ได้มอบหมายให้นางสาวศิริวงค์ เหลือสุข ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม และด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแนะนำเบื้องต้น

ปรัชญา "พลศึกษาและกีฬา พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

วิสัยทัศน์ "เป็นสภาบันการศึกษาอันดับหนึ่งด้านศาสตร์การกีฬาในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"

พันธกิจ

1.ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา

2.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ด้านศาสตร์การกีฬา

3.บริการวิชาการแก่สังคม

4.ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

5.ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษารวมทั้งบุคลากรของสถาบันให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ในขณะที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางวิชาการ เราตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของตนได้

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 10:56

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 06.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมสภาการศึกษาชัยภูมิ ครั้งที่ 3/2567 เพื่อให้ผู้บริหาร และคณะผู้บริหารทางการศึกษา พบปะหารือหรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการศึกษา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 09:47

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานโครงการอบรมเสริมทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 09:23

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

วันอังคาร, 20 กุมภาพันธ์ 2567 09:07

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น. ดร.พิทักษ์ วงแหวน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 2 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันจันทร์, 08 มกราคม 2567 11:27

ผู้ประสงค๋สมัครเข้ารับการสรรหาขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่งานบุคคล สำนักงานรองอธิการบดี ชั้น2 อาคารพญาแล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 8-19 มกราคม 2567 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาในวันที่ 22 มกราคม 2567

งานทะเบียนและวัดผล

 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • ปฏิทินวัดผลการศึกษา
 • ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

โครงสร้างบริหาร

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายกิจการนักเรียน
 • ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • สำนักผู้อำนวยการ

 

บริการของโรงเรียน

 • ระบบสารสนเทศโรงเรียน
 • ระเบียบโรงเรียน
 • งานแนะแนว
 • งานห้องสมุด
 • งานพยาบาล
 • งานอาคาร

 

ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลเบื้องต้นในฟอร์มติดต่อเรา เพื่อให้เราได้ติดต่อคุณ